Engineering

Voor onderhoud en inspecties bent u bij DSI Filters op het juiste adres. Zo voeren wij jaarlijkse inspecties uit aan alle merken filterinstallaties. Daarnaast denken wij ook mee in oplossingen voor het complete ontwerp van nieuwe installaties.

Engineering in ontwerpstadium nieuwe installatie

Daarnaast onderscheidt DSI Filters zich door bij klanten in de machinebouwindustrie in een vroegtijdig stadium aan tafel te zitten bij de bouw van een nieuwe installatie. Met het oog op het optimaliseren van het afreinigingssysteem denken wij graag mee in het ontwerp van deze installatie. We gaan aan de slag met de wensen en de beoogde doelstellingen van onze klant en brengen advies uit in de vorm van een rapport en gedetailleerde werktekeningen.

engineering
1506 grafische tekening filter
specificaties technische branche

Werktekening bovenaanzicht van Filterinstallatie + snapshot engineering report

dsi filters inspectie filtermachines

Inspectie filterinstallaties op locatie

Bij DSI Filters vind je alles op het gebied van industriële ontstoffingstechniek en luchtfiltratie.
Voor onze klanten doen we inspecties op locatie. Deze inspecties vinden of preventief plaats (1 x per jaar) of op het moment dat zich een storing voordoet.

Bij een jaarlijkse preventieve inspectie wordt er enerzijds gekeken of er aan de relevante emissienormen wordt voldaan die de overheid voorschrijft. Anderzijds wordt er gekeken of er een optimalisatieslag in de filterinstallatie kan worden gemaakt door onderdelen te vervangen of onderhoud uit te voeren.

Deze investering verdient zich snel terug in de vorm van een langere standtijd of door een lager energieverbruik. Stilstand van de operatie is een situatie die je ten alle tijden wil voorkomen omdat dit immers een onverwacht grote kostenpost met zich meebrengt.

Werkzaamheden bij inspectie filterinstallatie

Onze inspecties van het filterinstallatiesysteem bestaan uit een aantal vaste werkzaamheden:

  1. Algemene controlemetingen. Zo wordt de luchtdichtheid van de filterinstallaties bijvoorbeeld gecontroleerd op waardes als persluchtdruk en puls tijd.
  2. Inwendige visuele inspectie van de filterinstallatie.
  3. Inspectie van het stofafvoersysteem.
  4. Nalopen van het leidingwerk. Hierbij worden er verschillende metingen uitgevoerd waaronder drukverschilmetingen, debietmetingen en luchtsnelheden.
  5. Controle van de ventilator.
  6. Controle van de persluchtreiniging. Op dit punt wordt gekeken of eventuele luchtlekkages aanwezig zijn door middel van het testen van het reinigingssysteem. Specifiek wordt er gekeken naar het functioneren van onderdelen als de magneetventielen en de drukverschilschakelaar.
  7. Inspectie van de aanwezige filterelementen door middel van drukverschilmetingen.
  8. Controle Machinerichtlijnen.
  9. Optioneel inspectie van filters met explosiegevaar en ATEX installaties indien noodzakelijk.

De resultaten van de inspectie worden weergegeven in een gedetailleerd inspectierapport en met de klant doorgesproken. Aan de hand van het inspectierapport wordt er een advies uitgebracht om onderdelen te vervangen of om een onderhoudsbeurt in te plannen.

inspectie en onderhoud rapport

Voorbeeld snapshot inspectierapport