Machines & filters voor olienevelafzuiging

Tegenwoordig is bekend dat olienevel schadelijk kan zijn voor de mens. Daarom zijn er landelijke eisen afgesproken waaraan de afzuiging van metaalbewerkingsmachines moet voldoen. Lees hier meer over olienevel.

Wat is olienevel

Bij het productieproces binnen de metaalbewerking industrie worden koel- en smeermiddelen toegepast. Bij boren, draaien en frezen wordt hiervoor een koelmiddel gebruikt zoals 100% snijolie of een koelemulsie. Door de hoge snijsnelheid, de hoge druk of hoge temperatuur verdampt de olie. Hierdoor komen er oliedeeltjes vrij die opstijgen. Dit noemt men olienevel of oliedamp.

Olienevel is zo klein dat je het niet kunt zien, daarom is het ook zo belangrijk om hier altijd rekening mee te houden en het te laten afzuigen.

Voordelen van goede filtratie

  • Verlaging van energiekosten
  • Gezonde werkomstandigheden
  • Langere levensduur
  • Voldoet aan nieuwe landelijke olienevel eisen

Gezondheidsrisico’s olienevel

Om de gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken gelden er nationaal en internationaal voorschriften met betrekking tot de uitstoot en blootstelling aan olienevel en emulsienevel.

Het is namelijk bekend dat de metaalbewerkingsvloeistoffen tijdens het verwerken een nevel produceren. Het gevaar bestaat dat de druppels in de luchtwegen terecht komen zoals de neus, longen, keel of in de ogen. Dit veroorzaakt gezondheidsproblemen en irritaties. Olienevel en olierook kunnen zelfs metaaldeeltjes met kankerverwekkende stoffen bevatten. Tot slot daalt of slaat de nevel neer op de fabrieksvloer, en is er verhoogd gevaar dat mensen uitglijden.

Er bestaan niet alleen mogelijk negatieve gevolgen voor mensen, maar ook negatieve gevolgen voor uw machines. De machines raken namelijk beschadigd wanneer er nevel op terechtkomt. Dit veroorzaakt storingen en dus aanzienlijk schade en of veel onderhoudskosten.

Om de gezondheid te beschermen, uitval van uw medewerkers tegen te gaan, een veilige werkomgeving te creëren en tot slotte de levensduur van uw machines en gereedschappen te verlengen zal de olienevel afgezogen/opgevangen moeten worden. Dit wordt gedaan door specifieke olienevelafzuigers.

Ook heeft DSI Filters een compleet programma vervangingselementen voor de meest voorkomende bekende merken industriële olienevel installaties variërend van voorafscheiders, vetfilters, filtermatten tot aan H13 Filters. Deze filterelementen en beperkt het onderhoud tot een minimum door het slimme ontwerp met meerdere filterstadia.

De hoeveelheid olienevel

De verdamping neemt toe naar mate de metaalbewerkingsvloeistoffen met een laag kookpunt een hogere temperatuur bereiken. In op water gebaseerde emulsie wordt door de verdamping de vochtigheid in de fabriek verhoogd. In welke mate nevel wordt geproduceerd, hangt hoofdzakelijk af van:

  1. Met een hoger toerental van gereedschap, meer nevel
  2. Het volume, de snelheid en het punt op het snijvlak waar de metaalbewerkingsvloeistof wordt bewerkt
  3. Met hogere temperaturen bij het maken van het product, meer olierook